mladinskisvetptuj

O nas

Mladinski svet Mestne občine Ptuj je bil ustanovljen 10.4.2002, ko je skupina mladih in mladinskih organizacij ustanovila Mladinski svet Mestne občine Ptuj.

Združujemo mladinske organizacije in društva, ki se ukvarjajo z mladimi, ob tem pa delujemo na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. V skladu s tem tudi izvajamo številne projekte in aktivnosti, ob tem pa sodelujemo v delovnih telesih Mestne občine Ptuj, ki pokrivajo področje mladine.

Mladinski svet Mestne občine Ptuj je vpisan v razvid neprofitnih organizacij v javnem interesu na področju mladine.

Vodstvo Mladinskega sveta Mestne občine Ptuj za mandatno obdobje 2023 – 2025:

Predsednik: Vito Orešek

Podpredsednik: Matic Damiš 

Generalni sekretar: Jernej Čuš

Vodja Odbora za razvoj mladinskih politik: Jure Repec 

Vodja Odbora za izobraževanje in usposabljanje: Sarah Ines Rakuša 

Vodja Odbora za mednarodno sodelovanje: Blaž Topolovec

Vodja Odbora za mladinsko problematiko: Lucija Sevšek 

Nadzorni odbor: Blaž Farič, Žan Bukvič in Deja Milošič.

Organizacije članice MSMOP

Scroll to Top