mladinskisvetptuj

Projekt Trialog

Mladinski svet Mestne občine Ptuj v okviru Norveškega finančnega mehanizma izvaja projekt Trialog – Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja. Projekt izvaja konzorcij partnerjev, to so Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Avisenso, Inštitutom za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica ter Inštitutom IPES, kot kot vodilnim partnerjem.

Na projektu pripravljamo spletno platformo, ki bo omogočala povezovanje mladih, seznanitev s temami kot so duševno zdravje, nasilje in družbena aktivacija, delitev izkušenj, igranje čustvenega tetrisa in druge vsebine.

Se (pol)profesionalno ukvarjate z mladimi in ste locirani v Podravski regiji? Kontaktiranje nas na info@ipes-si.org in z veseljem vas vključimo v usposabljanja za mladinske delavce.

Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469 000 eur. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024.

To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Mladinski svet Mestne občine Ptuj v okviru Norveškega finančnega mehanizma izvaja projekt Trialog – Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja. Projekt izvaja konzorcij partnerjev, to so Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Avisenso, Inštitutom za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica ter Inštitutom IPES, kot kot vodilnim partnerjem.

Na projektu pripravljamo spletno platformo, ki bo omogočala povezovanje mladih, seznanitev s temami kot so duševno zdravje, nasilje in družbena aktivacija, delitev izkušenj, igranje čustvenega tetrisa in druge vsebine.

Se (pol)profesionalno ukvarjate z mladimi in ste locirani v Podravski regiji? Kontaktiranje nas na info@ipes-si.org in z veseljem vas vključimo v usposabljanja za mladinske delavce.

Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469 000 eur. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024.

To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Scroll to Top