mladinskisvetptuj

Mladi, vabljeni k sodelovanju v kratki anketi o razvoju Ptuja.

𝐀𝐍𝐊𝐄𝐓𝐀 𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒̌𝐊𝐈𝐇 𝐔𝐒𝐌𝐄𝐑𝐈𝐓𝐕𝐀𝐇 𝐌𝐄𝐒𝐓𝐍𝐄 𝐎𝐁𝐂̌𝐈𝐍𝐄 𝐏𝐓𝐔𝐉 𝐃𝐎 𝐋𝐄𝐓𝐀 𝟐𝟎𝟑𝟓

V želji, da bi o razvojnih usmeritvah, ki zagotavljajo čim boljše pogoje za življenje in delo naših občank in občanov odločala večina vseh, ki živimo v naši občini, se je Mestna občina Ptuj lotila priprave Strateškega razvojnega dokumenta za obdobje do leta 2035 (SRD MO Ptuj 2035).

Da bi se pri oblikovanju razvojnih usmeritev in prioritet kar najbolj približali potrebam občank in občanov vseh generacij, vas vabimo, da nam skozi anketo podate svoje poglede, mnenja ter oceno o doseženih dosedanjih rezultatih dela pri zagotavljanju kakovostnih pogojev življenja in dela v Mestni občini Ptuj.

Vaše odgovore bomo v največji možni meri vključili v strateški dokument, ki ga bomo oblikovali na številnih delavnicah, kjer bodo sodelovali vsi ključni nosilci razvoja za posamezno razvojno področje.

Do ankete lahko dostopate preko povezave:

https://www.1ka.si/a/4ca23674

Anketa je anonimna in bo odprta do 𝟮𝟭. 𝟰. 𝟮𝟬𝟮𝟯.

Podatke bomo uporabili izključno za pripravo Strateškega razvojnega dokumenta Mestne občine Ptuj do leta 2035. Izpolnitev ankete vam bo vzela največ 10 minut časa, hkrati pa bo pomenila dragocen pogled vsakega izmed vas na prihodnji razvoj Mestne občine Ptuj.

—————————————————-

Do ankete lahko dostopate preko povezave:

https://www.1ka.si/a/4ca23674

—————————————————

Hvala za sodelovanje!

Scroll to Top